Clindavet tabs, Клиндавет таблетки

75mg; 150mg

CLINDAVET - BG tabs 75 mg / 150 mg, КЛИНДАВЕТ таблети 75 мг / 150 мг

Активна субстанция:
Clindamycin base (като хидрохлорид) - 75mg
Clindamycin base (като хидрохлорид) - 150 mg
Ексципиенти:
Талк, натриев лаурил сулфат, магнезиев стеарат, аерозил 200, прежелатинизирано
нишесте, лактоза.

ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Кучета

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
За лечение на инфектирани рани, абсцеси и инфекции на устната кухина и зъбите, причинени от Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (с изключение на Enterococcus faecalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum и Clostridium perfringens. За лечение на остеомиелити, причинени от
Saphylococcus aureus. За осигуряване на антимикробиално покритие при зъбни операции. Преди да започне лечението с CLINDAVET - BG, патогените трябва да бъдат идентифицирани и да бъде потвърдена чувствителността им към клиндамицин.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Перорално приложение:
Инфектирани рани, абсцеси, инфекции на устната кухина и зъбни инфекции: 5,5 mg/kg на 12 часа за 7 – 10 дни.
Лечението може да се удължи максимум до 28 дни по клинична преценка. Ако няма клиничен отговор в рамките на четири дни трябва да се направи преоценка на поставената диагноза.
Остеомиелит - 11 mg/kg на 12 часа за минимум 28 дни.
Ако няма клиничен отговор до 14 дни, лечението трябва да се преустанови и да се направи преоценка на поставената диагноза.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Няма.

КАРЕНТЕН СРОК:
Не е приложимо.

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Клиндамицин и еритромицин показват паралелна резистентност. Частична кръстосана резистентност е доказана между клиндамицин, еритромицин и антибиотици от групата на макролидите.
При лечение с продължителност над един месец е препоръчително изследване и контролиране на чернодробните, бъбречните и кръвните показатели.
Продуктът трябва да се използва с повишено внимание при кучета с тежка бъбречна и/или чернодробна недостатъчност, проявяващи се с тежки метаболитни нарушения.
Строг контрол на кръвните показатели при пациенти, приемащи високи дози клиндамицин през курса на лечение.
Бременност:
Лабораторните проучвания при плъхове не показват никакви данни за тератогенни или фетотоксични ефекти. Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Клиндамицин хидрохлорид има свойството да потиска предаването на нервномускулните импулси, което може да подсили действието на други нервномускулни блокери. CLINDAVET таблетки трябва да се използва внимателно при животни, приемащи такива субстанции.
Клиндамицинът не трябва да се прилага едновременно с хлорамфеникол и макролиди, поради взаимното си антагонизиране в мястото на действие - 50S рибозомната субединица.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.
Да не се използва при зайци, хамстери, чинчила, морски свинчета, коне или преживни животни, поради вероятност от гастроинтестинални странични ефекти.


НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
Продължителната употреба на клиндамицин понякога предизвиква свръхрастеж на нечувствителни микроорганизми, като клостридии и дрожди. В случай на суперинфекция трябва да се вземат съответни мерки, в зависимост от клиничните признаци.
Рядко може да се наблюдава повръщанe и диария.

Изчерпана наличност